OM VESTERVANG

Vestervang – et økologisk kvægbrug
Gården Vestervang drives af Preben og Anja Madsen.
Vi købte gården i 2008 og er utrolig glade for at bo her. Vi har tre børn, og arbejder begge hjemme.
Gården drives økologisk. I stalden har vi 160 sortbrogede malkekøer og cirka lige så mange kalve og kvier (ungdyr). Ud over køerne har vi høns, hund og katte på gården.
Vi har en fuldtidsmedarbejder i stalden samt nogle skoledrenge.

 

 

Besøgsgård
Vestervang er en besøgsgård og det er muligt at booke et besøg via Skole – Landbrug og Fødevarer.